Energielabel C verplicht voor kantoren

  • Geplaatst op
  • Door SmiLED Lighting
  • Geplaatst in Energielabel
Energielabel C verplicht voor kantoren

Energielabel C Kantoren

Is uw kantoorruimte groter dan 100 m2? Dan ben u verplicht te besparen als uw pand nog niet minimaal Energielabel C is. Dit houdt in dat het een energie-index van 1,3 of beter moet bezitten. Voldoet uw pand in 2023 niet aan deze eisen van het bouwbesluit dan mag u het niet meer gebruiken.

Energielabel A, B of C

Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een energie-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Momenteel zijn er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken, zoals LED-verlichting.

Energielabel D, E of G

Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren. Misschien kan uw pand met weinig ingrepen direct de stap maken naar energielabel A of B? De rijksoverheid streeft naar een energie-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Met LED-verlichting is een besparing tot 80% mogelijk.

Geen label

Heeft u pand geen Energielabel? Dan kut u via een speciale tool uw label achterhalen. Met de tool Energiebesparingsverkenner Kantoren kunt u de verschillende energiebesparende mogelijkheden afwegen. Hiermee ziet u welke maatregelen u kunt nemen. Ook kunt u advies inwinnen bij een energieadviseur die kan inschatten hoe energiezuinig uw gebouw is. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan die een labelberekening maken. Heeft u label A t/m C? Dan registreert de adviseur uw label en meldt hij uw pand af.

Financiële regelingen

RVO.nl ondersteund het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies of fiscaal aftrekbare voordelen. Met de overstap naar LED-verlichting is de Energie Investeringsaftrek (EIA) aantrekkelijk. Lees meer over EIA.

Bevoegd gezag als handhaver

De gemeente gaat controleren middels handhaving. De verplichting geldt overigens niet voor:

  • kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
  • monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten
  • binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden